Liczba odwiedzin strony: 16557 Osób na stronie: 1
 

Barański Jacek, adwokat, radca prawny.
Kancelaria

 
 
Barański Jacek, adwokat, radca prawny.
Kancelaria
 
Jaskółcza 7
35-207 Rzeszów
Profesja:   adwokat

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2006 Nr 107 poz. 725 - Maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2006/2007
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2006/2007 (Dz. U. z dnia 27 czerwca 2006 r.) Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2081 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 363) zarządza się, co następuje: § 1.  Ustala się maksymalne ceny mleka i...
Monitor Polski 2002 Nr 36 poz. 566 - Zwolnienie stanowiska sędziowskiego
OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 sierpnia 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego. (M.P. z dnia 28 sierpnia 2002 r.) Na podstawie art. 56 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787) obwieszcza się, co następuje: W sądach powszechnych zostały zwolnione:   1)   jedno stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie;   2)   trzy...